Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Máy Lạnh DAIKIN

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V (1 HP)

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V (1 HP)
7,400,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V

Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V
9,500,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V

Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V
14,500,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V

Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V
19,900,000 VNĐ
Mono - R32

Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE25MV1V
7,650,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V
9,750,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V
14,850,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V

Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V
20,350,000 VNĐ
Mono - R410A

Máy lạnh Inverter Daikin FTKC25TVMV (1.0 hp)

Máy lạnh Inverter Daikin FTKC25TVMV (1.0 hp)
9,950,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV

Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV
11,950,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV

Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV
18,250,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV

Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV
25,600,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV
11,950,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV
13,950,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV
22,500,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV

Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV
29,800,000 VNĐ
Inverter - R32

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV
12,200,000 VNĐ
Inverter - R410A

Máy Lạnh Daikin FTKS35GVMV

Máy Lạnh Daikin FTKS35GVMV
13,100,000 VNĐ
Inverter - R410A

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV

Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV
20,200,000 VNĐ
Inverter - R410A

Máy Lạnh Daikin FTKS60GVMV

Máy Lạnh Daikin FTKS60GVMV
28,250,000 VNĐ
Inverter - R410AHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lượt truy cập:
Đang online: